Trezory, bezpečnostní schránky, trezorové skříně

Stěnové, nábytkové, vhozové, hotelové, peněžní a zbraňové trezory

Bezpečnostní schránky

Trezorové skříně

Příruční pokladničky a schránky na klíče

Poštovní schránky pro venkovní i vnitřní použití


Trezorové zámky
Trezory jsou běžně osazeny těmito typy zámků:
- mechanický - motýlkový klíč
- mechanický - číselný kód
- elektronický - číselný kód
- kombinace předchozích

Bezpečnostní třídy trezorů
Trezory jsou v odolnosti proti násilnému otevření rozděleny do bezpečnostních tříd. Zatřídění trezorů je dokumentováno atesty. Ty slouží nejen k osvědčení o kvalitě výrobku, ale jsou důležitým ukazatelem ve vztahu majitele trezoru a pojišťovny.
Se zvyšující se třídou roste odolnost i hmotnost trezoru. Je to dáno tloušťkou ocelového pancíře a kvalitou výplně mezi dvojitými stěnami.
Naše firma dodává běžně trezory v třídě bezpečnosti 0,I,II dle ČSN 916010, na objednávku do 2 až 6 týdnů trezory třídy II, III i IV. Takto zatříděné trezory však bývají vzhledem k robustnější konstrukci, prováděným zkouškám a kontrolám ve výrobě dražší.
Pro náročnější zákazníky lze vyrobit trezory ve výše uvedených typech "na míru", tedy určitých rozměrů, speciálního vnitřního uspořádání, použití různých typů zámků a v různých barvách.

Certifikace NBÚ
Vybrané typy nábytkových a stěnových trezorů mají certifikát NBÚ ČR k ochraně utajovaných skutečností do a včetně utajení DŮVĚRNÉ, VYHRAZENÉ, TAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ.

Zpět na nabídku produktů.
Ceník zboží.


Poslední aktualizace stránky: 12.7.2001 - Pavel Šenkyřík