Uzamykací klíčové systémy

Smyslem uzamykacích systémů je vytvořit soubor nadřazených a vlastních klíčů dle organizační struktury zaměstnanců či osob v příslušném objektu. Tím se značně sníží celkový počet klíčů, odpadá pracné vyhledávání správného klíče v objemných svazcích. Slouží i k rychlé kontrole vedoucích pracovníků jim podřízených uzamčených místností, vhodný je např. i "patrový" klíč pro uklízečky. Pro správnou funkčnost systému je nejdůležitější kvalitní projekt. Ten je nutno zpracovat v úzké spolupráci se zákazníkem. Je potřeba určit vhodný typ vložek s ohledem na význam a charakter objektu, určit pravomoce přístupu jednotlivých osob do místností v objektu. Důležité je i předvídat eventuální možnost změny, jako např. rozšíření objektu, noví pracovníci, ztráta či zcizení klíče atp. To je možno uvést v projektu jako "rezerva". Ne vždy lze totiž již hotový systém zcela přizpůsobit pozdějším větším změnám.

Typy uzamykacích systémů:

Systém hlavního klíče

 • Každý vstup má svůj klíč, hlavní klíč otevře všechny vstupy.

  Systém centrální zámkové vložky

 • Určeno pro bytové domy - Vlastní klíče otevřou kromě svých zámků i společné prostory (vstupy, sklepy, kočárkárna, půda), avšak vždy jen jeden byt, hlavní klíč otevře jen společné prostory.

  Systém generálního klíče

 • Použití pro větší objekty či skupiny objektů (administrativní budovy, hotely, průmyslové podniky). Každá vložka má svůj klíč, kterým se neotevře žádná jiná. Skupinový klíč otevře všechny vložky v příslušné skupině. Hlavní klíč otevře všechny vložky v několika skupinách, generální klíč otevře všechny vložky.

  Kombinovaný systém

 • Je složen z předchozích variant jako např.:
 • systém hlavního klíče+systém centrální zámkové vložky
 • systém generálního klíče+systém centrální zámkové vložky atp.
 • Pomůckou pro vypracování uzamykacího systému je "tabulka uzamykacího plánu".

  Cena uzamykacího systému se stanovuje individuálně dle požadavků zákazníka a skládá se z následujících položek:
  - cena za projektovou přípravu
  - cena za jednotlivé vložky dle platného ceníku
  - ceny za jednotlivé klíče
  - montáž a doprava

  Vložky a klíče pro uzamykací systémy

 • Vložky FAB
  + ověřená kvalita, tradice, domácí výrobce, nižší cena, možnost volby bezpečnostních prvků
  - omezené technické možnosti, není zaručena ochrana klíče
 • Vložky FAB ZKGX
  + ověřená kvalita, tradice, domácí výrobce, technická a organizační ochrana klíče, možnost volby bezpečnostních prvků
  - omezené technické možnosti
 • Vložky CORBIN
  + ověření na mnoha uzamykacích systémech, cena téměř srovnatelná s FAB, technická a organizační ochrana klíče
  - omezené technické možnosti, není v neodvrtatelném provedení
 • Vložky GUARD
  + vložky dobré kvality, domácí výrobce se zahraniční účastí (rakouská firma EVVA), techn. a organizační ochrana klíče, rozšířené kombinační možnosti, dobrá kvalita komponentů, přijatelná cena za kvalitu, široká volba speciálních typů a bezpečnostních prvků
 • Vložky EVVA DPI, DPX, 3KS, MCS, DUAL
  + vložky vysoké kvality rakouské výroby, právní a technicko-organizační ochrana klíče, velké kombinační možnosti, široká volba speciálních typů a bezpečnostních prvků, vysoká kvalita komponentů
  - za vysokou kvalitu vyšší cena odstupňovaná podle provedení DPI, DPX, 3KS, MCS, DUAL
 • Dodávka 2-3 týdny po schválení klíčového plánu, u vložek FAB ZGKX a EVVA 4 týdny.

  Zpět na nabídku produktů.
  Ceník zboží.


  Poslední aktualizace stránky: 12.7.2001 - Pavel Šenkyřík